Stela Mateuţ

Germană conversaţională pentru îngrijitori de bătrâni


Prezenta lucrare vine în sprijinul persoanelor de vârsta a doua care doresc a îngriji bãtrâni în strãinãtate, şi nu numai. Pentru uşurarea asimilãrii cuvintelor şi a expresiilor, întregul înscris a fost redat dupã modul în care se spun cuvintele, şi nu dupã regula redãrii scriptice în limba germanã.

Conţine în jur de 100 verbe conjugate la timpul prezent, trecut şi viitor, cuvinte de legãturã pentru ele, exerciţii practice de asimilare şi îmbogãţire a vocabularului propriu. Aceste exerciţii sunt adaptate pentru asimilarea uşoarã a celor cu vârsta cãreia mã adresez, sunt bazate pe traduceri şi modalitãţi de redare a propoziţiilor, a frazelor, de legare a cuvintelor. Întrebãrile necesare şi rãspunsurile gata pregãtite, pentru diverse locaţii sau situaţii dificile, sunt prevãzute, de asemenea.

Aceastã lucrare sprijinã susţinerea interviului oral la angajare, este un ajutor rapid, uşor şi practic pentru comunicarea atât cu persoana îngrijitã sau cu aparţinãtorii acesteia, cât şi comunicarea verbalã necesarã în alte domenii de activitate.

Autoarea
Cuprins

Exprimarea numerelor de la 1 la 1.000.000
Exprimarea numerelor cuprinse între 11 şi 20
Exprimarea numerelor ce conţin doar zeci
Exprimarea numerelor cuprinse între 21 şi 99
Numerale ordinale
Numerale multiplicative
Pronumele personal
Exprimarea anilor de naştere
Lunile anului
A fi
A se naşte
Timpul viitor al verbelor
Timpul trecut al verbelor
A avea
A se numi
A circula
Mijloace de transport
Negaţia şi locul ei în propoziţie
A merge pe jos
Transformarea unei propoziţii enunţiative în propoziţie interogativă
Verbele modale
A putea
A place
A avea voie
A vrea
A trebui (nu neapărat)
A trebui (neapărat)
A şti
A îngriji
A spăla
A mătura
A auzi
A cumpăra
A face
A părăsi
Pronumele posesiv
A schimba
A locui
Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin fraze simple
A spăla vase

A spăla podeaua
A curăţa
A face curat
A îndepărta
Pronumele reflexiv
A arăta
A îmbrăca
A dezbrăca
Adverbul de mod
A face baie
A cădea
A scrie
A pierde
Conjugarea verbelor tari
A muşca
A mişca
A rămâne
A zbura
A prinde
A împrumuta
A minţi
A tăia
A striga
A urca
A coace
A prăji, căli, frige
A da
Pronumele reflexiv la dativ
A alerga
A dormi
A bate
A vedea
A lovi
A uita
A creşte
A ruga
A câştiga la loto
A câştiga salariul
A ajuta
A lua
A sări
A fura
A evita pe cineva
A striga
A ierta
A înmuia
A cântări
A indica
A opri
A invita
A lăsa
A măsura
A căra
A intra
A termina
A munci
A fuma
A simţi
A vorbi
A înţelege
A iubi
A veni
A bea
A găsi
A avea nevoie
A întâlni
A plânge
A râde
A exista
A găti, a fierbe
A pregăti
A place (gustativ)
A sta culcat
A sta în picioare
A sta aşezat
A ajunge
A suna la telefon
A răspunde
A alege
A începe
A trata
A folosi
A vizita
A rămâne
A aduce
A gîndi
A decide
A-şi aminti
A mânca
Forme de salut
Zilele săptămânii
Diverse momente
Anotimpurile
Redarea orei de ceas
Denumirea încăperilor din casă
Bucătăria cu tot ce include aceasta
Cuvinte, întrebări şi expresii legate de bucătărie.
Dormitorul
Lenjeria de pat
Întrebări şi expresii legate de dormitor
Camera de zi
Întrebări şi expresii legate de camera de zi
Baia
Întrebări şi expresii legate de baie
Haine/ îmbrăcăminte
Corpul uman
Trunchiul
Membrele
Organele interne
La medic- Întrebări şi răspunsuri legate de sănătate
Trăsături omeneşti
Trăsături fizice
Trăsături psihice
Grade de rudenie
Culorile
Conceptul prezentării proprii
Expresii şi întrebări gata formulate
Pe stradă sau în altă conjunctură
Întrebări răspunsuri şi expresii la căutarea unui nou loc de muncă
Cuvinte necesare din alte domenii de activitate
Ebook-ul (variantă online) poate fi cumpărat cu plata prin card sau prin sms din Librăria Scriitorilor !


Realizarea plăţii durează circa 1 minut.


Dacă sunteţi interesat de varianta clasică (pe suport de hârtie) a cărţii, contactaţi autoarea la telefon 0722.925.069.


Lectură plăcută !