Germană conversaţională pentru îngrijitori de bătrâni, autor Stela Mateuţ

Prezenta lucrare vine în sprijinul persoanelor de vârsta a doua care doresc a îngriji bãtrâni în strãinãtate, şi nu numai. Pentru uşurarea asimilãrii cuvintelor şi a expresiilor, întregul înscris a fost redat dupã modul în care se spun cuvintele, şi nu dupã regula redãrii scriptice în limba germanã.
Aceastã lucrare sprijinã susţinerea interviului oral la angajare, este un ajutor rapid, uşor şi practic pentru comunicarea atât cu persoana îngrijitã sau cu aparţinãtorii acesteia, cât şi comunicarea verbalã necesarã în alte domenii de activitate.

Autoarea

ISBN 978-606-671-057-2

Plata se realizează prin SMS.

Achiziţionarea volumului în format ebook se realizează de aici

Autor: Stela Mateuţ.

5 comments to Germană conversaţională pentru îngrijitori de bătrâni, autor Stela Mateuţ

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>