Germană conversaţională pentru îngrijitori de bătrâni, autor Stela Mateuţ

Prezenta lucrare vine în sprijinul persoanelor de vârsta a doua care doresc a îngriji bãtrâni în strãinãtate, şi nu numai. Pentru uşurarea asimilãrii cuvintelor şi a expresiilor, întregul înscris a fost redat dupã modul în care se spun cuvintele, şi nu dupã regula redãrii scriptice în limba germanã.
Aceastã lucrare sprijinã susţinerea interviului oral [...]