Varianta 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

 

Se notează :

S – muncă fizică

P – dăunătoare sănătăţii

Formula propoziţiei 2 este: SeP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

 

Propoziţia 1 – Toate lucrurile bine făcute necesită timp” este o propoziţie universal afirmativă, de forma SaP, unde S – „lucru bine făcut”, iar P – „necesită mult timp

Subalterna propoziţiei SaP este SiP, în limbaj formal.

În limbaj natural SiP se exprimă: Câteodată lucrurile bine făcute necesită mult timp.

 

Propoziţia 3 – “Mulţi  profesori de arte plastice expun lucrări în galeriile de artă” este o propoziţie particular afirmativă, de forma SiP, unde S – „profesori de artă plastică”, iar P – „expun lucrări în galeriile de artă”

Subcontrara propoziţiei SiP este SoP, în limbaj formal.

În limbaj natural SoP se exprimă: Mulţi  profesori de arte plastice nu expun lucrări în galeriile de artă.

 

C.

 

Formula propoziţiei 2 este SeP, unde :

S – muncă fizică

P – dăunătoare sănătăţii

Formula propoziţiei 2 este: SoP

SeP are o conversă simplă şi alta prin accident.

Realizăm conversiunea simplă : SeP  PeS, care reprezintă conversa simplă în limbaj formal. În limbaj natural, PeS se exprimă: Nimic dăunător sănătăţii nu este muncă fizică.

Realizăm conversiunea prin accident : SeP  PoS, care reprezintă conversa prin accident în limbaj formal. În limbaj natural, PoS se exprimă: Unele lucruri dăunătoare sănătăţii nu sunt munci fizice.

Construim obversa :  , care este obversa în limbaj formal.

În limbaj natural  se exprimă : Muncile fizice sunt nedăunătoare sănătăţii.

 

Formula propoziţiei 3 este SiP, unde :

S – „profesori de artă plastică”,

P – „expun lucrări în galeriile de artă”

Conversa propoziţiei SiP, este PiS : , în limbaj formal.

În limbaj natural, conversa – PiS – se exprimă: Între cei ce expun lucrări în galeriile de artă sunt şi  profesori de artă plastică

Construim obversa : , care este obversa în limbaj formal.

În limbaj natural, obversa, , se exprimă :  Unii profesori de arte plastice nu sunt neexpozanţi ai lucrărilor personale în galeriile de artă.

 

 

 

 

 

 

 

D.

 O conversiune de tipul , ar face să nu se respecte legea distribuirii termenilor în propoziţiile categorice (un termen nu poateapară ca distribuit în concluzia unui raţionament, dacă nu a fost distribuit şi în premisa acestuia), deoarece în conversă S ar fi distribuit, ca predicat într-o negativă, iar în convertendă acelaşi S ar fi nedistribuit, ca subiect într-o propoziţie particulară. Ca şi raţionament, nu se respectă principiul raţiunii suficiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Reprezentarea Euler a propoziţiei 1.

 

S – „lucru bine făcut”

P – „necesită mult timp