SUBIECTUL I

 

 

Varianta 1

 

 

 

  1. Secolul al XVI-lea
  2. Ştefan cel Mare
  3. Sursa A- Oraşul Suceava

Sursa B- Oraşul Târgovişte

  1. În 1476, când este asediată de turci, Cetatea Neamţului a fost imposibil de cucerit  pentru că ,deşi s-au aşezat şapte bombarde şi timp de opt zile s-au străduit a o cuprinde,… toţi se apăru cu tunurile şi nu le păsa
  2. Deşi a fost înzestrată cu ieniceri, 1600 archebuzieri şi 2000 cavaleri, cetăţuia ridicată de turci la Târgovişte în 1595 a cedat repede  în faţa oştirilor aliate creştine (a lui Mihai şi ale principelui Transilvaniei) pentru că apărarea a fost organizată iresponsabil. La posturi, în momentul atacului, se aflau 300- 400 soldaţi în timp ce creştinii erau superiori din punct de vedere numeric: 50-60 de mii. ‚‚au dat asaltul şi deodată au dat foc şi pârjol la acea cetăţuie… necredincioşii au luat-o şi au distrus-o’’
  3. Istoria Ţărilor Române între sec. al XIV-lea şi al XVI-lea se desfăşoară într-un context internaţional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman şi de tendinţele regatelor creştine – Polonia şi Ungaria de a-şi subordona Ţările Române şi de a-şi extinde controlul la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică. Obiectivul fundamental al politicii externe dusă de domnii români îl reprezintă lupta pentru menţinerea independenţei şi a autonomiei politice, apărarea teritoriului ţării şi a hotarelor sale. Pe această linie se înscriu eforturile lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil între tendinţele hegemonice ale Ungariei şi Imperiului Otoman. Pentru a contracara pretenţiile lui Sigismund le Luxemburg (rege al Ungariei şi împărat al Germaniei) asupra ţării Româneşti Mircea încheie, curând după urcarea pe tron o alianţă cu Polonia, prin intermediul lui Petru Muşat, domnul Moldovei -  cu care de asemenea Mircea are relaţii foarte bune.  Devenind vasal al Poloniei, ca şi domnul Moldovei, Mircea se pune sub protecţia formală a acestui regat,aflat în rivalitate cu Ungaria la acea vreme.

               După 1390 pericolul otoman se accentuează iar prezenţa la Dunăre a noii puteri îi apropie pe Sigismund -regele Ungariei şi Mircea -domnul Ţării Româneşti care ieşise victorios în faţa lui Baiazid I la Rovine (oct. 1594 sau mai 1595) dar nu deţinea controlul total asupra ţării sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea şi Sigismund se încheie în martie 1395 la Braşov şi cuprindea condiţiile în care cei doi aliaţi îşi ofereau sprijin în lupta antiotomană. Sprijinul acordat de Mircea în confruntările anterioare cu Poarta şi participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidentală suferă un dezastru în faţa armatei otomane, dovedesc trăinicia acestei alianţe.

  1. Constituirea statelor Medievale în spaţiul românesc - Transilvania, Ţara Românesc Moldova şi Dobrogea - reprezintă un moment esenţial în evoluţia politică a teritoriului la nord de Dunăre. La baza statului stau ţările, obştile săteşti, câmpurile sau codrii. Acestea se reunesc între secolele IX- XIII in cadrul unor formaţiuni prestatale - jupanate, cnezate şi voievodate. Asemenea formaţiuni sunt pomenite la începutul Evului Mediu în Cronica lui Nestor şi Povestea vremurilor de demult la răsărit de Carpaţi, iar despre populaţia din aceste zone aflam ca se opunea în secolul al XIII-lea deopotrivă turcilor din Halici, dar şi incursiunilor tătaro-mongole.

               La baza constituirii Moldovei stă un dublu descălecat. Iniţiativa vine de la fruntaşii politici ai românilor din Maramureş. Cu prilejul unor expediţii împotriva tătarilor (1345-1354, iniţiate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpaţi, voievodul maramureşean Dragoş se aşeză în teritoriul determinat de râul Moldova. El organizează acolo o marcă de apărare supusă coroanei ungureşti. Urmaşii lui Dragoş menţin raporturile de dependenţă faţă de Ungaria, ceea ce duce în 1359 la izbucnirea unei răscoale locale. Profitând de aceasta, un alt voievod din Maramureş, Bogdan din Cuhea, trece munţii la răsărit şi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Astfel se naşte un nou stat românesc independent, şi anume Moldova. Noul său statut politico-juridic este recunoscut în 1364-1365 de către Ungaria.