Subiectul I

 

Varianta 22

 

 

 

1. b

Explicatie:

a/b%c<=b 20/3%5<=3 6%5<=3 1<=3 1

!(b==a) !(3==20) !0 1

1 || 1 1

2.

a) 15

Explicatie: Algoritmul afiseaza cel mai mare divizor propriu al lui n

 

b) Algoritm echivalent

citeste n

daca n<0 atunci

n -n

sfarsit daca

d1

i2

cat timp i<=[n/2] executa

daca i|n atunci

di

sfarsit daca

ii+1

sfarsit cat timp

scrie d

 

c) Programul

#include<iostream.h>

void main(){

unsigned int n,i,d;

cin>>n;

if(n<0) n=-n;

d=1;

for(i=2;i<=n/2;i++)

if(n%i==0)

d=i;

cout<<d;

}

 

d) 25 sau 17 (orice numar prim sau patrat perfect de numar prim)

Explicatie: Pentru orice numar prim, algoritmul va afisa 1 si intr-un caz, si in celalalt.

Pentru patratul oricarui numar prim, ambii algoritmi vor afisa radicalul numarului (5 pentru n=25, 11 pentru n=121 etc)