Nadea Petre

Evadaţi din ţara lui Dracula


Cartea este o oglindă, atât a societăţii româneşti, cât şi a Europei, la sfârşitul secolului al XX-lea. Pe marginea trăirilor unui om obişnuit, aflat în vâltoarea evenimentelor, apare treptat ideea de manipulare a românilor. Dacă la început crede într-o schimbare esenţială, pe parcursul evenimentelor îşi dă seama că nu trăieşte o revoluţie, ci se află în mijlocul unui şir de asasinate îngrozitoare, săvârşite cu sânge rece.
Atmosfera din societatea românească postrevoluţionară, cât şi reprimarea sângeroasă a mişcării paşnice, la care este martor, îl trezesc pe eroul povestirii la realitatea crudă că societatea românească este victima manipulărilor unui grup condus de K.G.B. şi uimitor, chiar ale lui ...... Ceauşescu. Pentru a scăpa de urmărire, dar mai ales pentru a-şi salva averea, fraudulos obţinută in decursul celor 24 de ani, acesta acceptă planul unor vârfuri ale K.G.B -ului, care contra unei sume fabuloase (neimpozabile) îi inscenează această ieşire din scenă.

Autorul


Capitolele cărţii

Scînteia speranţei
Mlaştina deznădejdii
Azilul

Puteţi răsfoi rapid cartea înainte de achiziţionare


Cartea "Evadaţi din ţara lui Dracula" poate fi cumpărată prin SMS !


Realizarea plăţii durează circa 1 minut.
În cazul variantei online, accesul este imediat.


Lectură plăcută !